Een wereldtaal

Geschiedenis van het Esperanto

Marc van Oostendorp

"De belofte van de ondertitel lost Van Oostendorp kundig in, deels met boeiende portretten van vooraanstaande esperantisten." -- Jaap de Berg, Trouw
"Het is een prachtig boek, waarin we in gewoon Nederlands kunnen lezen over het ontstaan en de geschiedenis van de Esperantobeweging." -- Friesch Dagblad
"een uitzonderlijke informatiebron over dit onderwerp (...) een objectieve waarnemer met kennis van zaken (...) In een schrijfstijl vol kleur en afwisseling, zonder de pretentie van een wetenschappelijk onderzoek, speelt Van Oostendorp het klaar een redelijk evenwichtig totaalbeeld neer te zetten van de complexe werkelijkheid rond het kunsttaalfenomeen. " -- Toon Witkam, Reformatorisch Dagblad
"het mooie boek dat Marc van Oostendorp wijdde aan de geschiedenis van de taal." -- Wim Brands, VPRO Avondlog
"Dit is een gedegen geschiedenisboekje." -- De Tijd (Vlaanderen)
"Dit serieuze, goed leesbare en interessante boek geeft de zich internationaal ontwikkelende geschiedenis van de taal" -- Nieuw Israëlitisch Weekblad
"een vermakelijk boek" -- Menno Schenke, Algemeen Dagblad
"De auteur bespreekt dit alles met een zekere afstand en gevoel voor humor." -- Berthold van Maris, NRC Handelsblad
"Van Oostendorp beschrijft die geschiedenis op aandoenlijke wijze" -- Ger Groot, De Groene Amsterdammer
"een boeiende geschiedenis" -- Trends.be

Dit boek verscheen in juli 2004
Uitgeverij: Athenaeum-Polak en Van Gennep
ISBN: 90 253 3682 5
Meer informatie op de website van de uitgever

Aan het eind van de negentiende eeuw gaf een joodse oogarts uit Warschau een onooglijke brochure uit over een nieuwe, door hemzelf ontwikkelde wereldtaal: het Esperanto. Binnen korte tijd lukte het Lejzer Zamenhof over de hele wereld bevlogen volgelingen aan te trekken. Na een paar jaar had hij een internationaal netwerk opgebouwd van sprekers van zijn taal.

Wat bewoog mensen zich belangeloos in te zetten voor een ideaal dat onhaalbaar leek? Waarom besloten sommigen hun hele leven door te brengen in een kleine, maar internationale kring van mede-esperantisten? Wie waren die mensen die romans schreven, oreerden, vergaderden en scholden in een taal die bijna niemand verstond? En wat voor bedreiging zagen Hitler en Stalin in het Esperanto?

Een wereldtaal vertelt de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die al ruim een eeuw verwondering en bewondering wekt. We maken kennis met de belangrijkste ideologen, dichters, leraren, dwepers en volksmenners en met enkele 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto kwamen beconcurreren. Even leek het erop dat het Esperanto vooral in Nederland een kans maakte. Mensen als Willem Drees zorgden ervoor dat Nederland al snel een van de centra van de beweging werd. Kees van Kooten en Wim de Bie brachten zelfs de beoogde wereldtaal in een Teleaccursus aan de man. Maar wat is er nog over van het ideaal?

Marc van Oostendorp (1967) werkt als taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij leerde het Esperanto als kind en was de eerste Nederlandse hoogleraar Interlingu•stiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een vast medewerker van het tijdschrift Onze Taal, en publiceerde eerder onder meer Tongval. Hoe klinken Nederlanders? (1996) en Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging (2002).