rede

in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 9 april 1998.

door

marc van oostendorp

[tata]