Taal van de Wadden

Reeks: Taal in stad en land
Mathilde Jansen en Marc van Oostendorp
Paperback, ca. 120 pag., 19,5 x 13 cm, uitg. SDU-uitgevers € 12,50

De bewoners van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog leefden vroeger tamelijk ge•soleerd. Hun dialecten worden met name gekenmerkt door Hollandse en Friese invloeden. Contacten met mensen uit andere streken waren er natuurlijk wel, vooral door visserij, handelsvaart en door de toestroom van seizoenarbeiders en werklui bij grotere projecten zoals inpolderingen. Het heeft soms zichtbaar zijn sporen nagelaten in de streektaal. Tegelijkertijd zijn de eilandbewoners altijd gesteld geweest op hun eigenheid, en hebben ze die ook in hun taal willen bewaren. De laatste jaren neemt de belangstelling ervoor weer toe: er ontstaan dialectclubs, er verschijnen woordenboeken, en er wordt in het dialect gedicht.

Wat zijn de taalverschillen tussen de eilanden onderling en hoe kunnen deze verklaard worden? En wat is er allemaal in de dialecten van de eilanden geschreven? In dit boek worden deze en tal van andere vragen op een onderhoudende en informatieve manier behandeld.