werk van de groep 404


eerste periode (sept. 1994-feb. 1995)

In deze periode hebben de werken van de groep een nog vrij conceptuele vorm. Men besteedt meer aandacht aan 'het idee' dan aan de feitelijke uitwerking van dat idee. De eerste pagina van het project wordt geopend bij de firma Netscape. Dit wekt enige beroering in het ingeslapen Internet-wereldje. Al snel volgen ook enkele andere corifeeën, zoals het wetenschappelijke bureau CERN in Zwitserland, thuisbasis van groepslid Kuenzli.

Kenmerkend voor deze periode is de relatieve onachtzaamheid waarmee de leden van de groep te werk gaan: hoewel de pagina's voor Netscape en CERN minimaal verschillen, lijken deze verschillen slechts weinig te zeggen over bedrijfsleven en overheid voor de (al dan niet postmoderne) mens.

http://www.netscape.com/404/
http://www.cern.ch/404/

tweede periode (maart 1995-juni 1996)

Dit is verreweg de meest creatieve periode van de groep. Men bedenkt een grote veelzijdigheid aan vormen en kleuren. Op tal van onverwachte plaatsen op het Internet duikt opeens het werk van de groep op. Sommige webmasters bieden zelf ruimte aan, maar dit wordt steevast beleefd geweigerd ('als we er geen moeite voor hoeven doen, hoeft het voor ons niet' volgens groepslid John Winterman).

Enkele fraaie voorbeelden zijn: de pagina's voor onderwijsinstelling MIT (met een bijtend gedicht), voor Yahoo Frankrijk (met de mysterieuze mededeling dat de opgevraagde pagina 'ne plus disponible' zou zijn), het WWW Consortium (met een al even mysterieuze tekst) en Microsoft (met een parodie op de bedrijfscultuur van deze software-gigant). Maar de creativiteit van de groep kent ook geen grenzen op tal van andere sites. Zeker de moeite van een bezoekje waard zijn bijvoorbeeld de sites van het Witte Huis, Bob Dole, en de Internet-columnist Justin. Telkens lijkt de vorm van de pagina aangepast aan de eigenaar van de site.

http://www.mit.edu/404
http://www.yahoo.fr/404/
http://www.w3.org/404
http://www.microsoft.com/404
http://www.whitehouse.gov/404
http://www.dole96.org/404/
http://www.justin.org/404

derde periode (juli 1996-heden)

Helaas lijkt het werk van de groep de laatste tijd enigszins in de versukkeling geraakt. Afgezien van een enkele fraaie prestatie (zoals voor C|net en het IJslandse consortium This Is) wordt de constante produktie van fraaie pagina's niet meer behaald. De groep lijkt gedemotiveerd te worden door de grote hoeveelheid imitaties die overal op het Web opduiken (hier vertegenwoordigd door de sites van Hotbot en Disney). Deze zijn zonder uitzondering uiterst commercieel en zonder artistieke kwaliteit.

Een zeer recente ontwikkeling in het werk is echter dat men servers op een grappige manier laat reageren indien de pagina's van het project worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan vindt men bij de Amerikaanse Yahoo en de Nederlandse Volkskrant. Hopelijk kan dit worden gezien als een teken van een vernieuwd elan bij de groep.

http://www.cnet.com/404
http://www.this.is/404
http://www.hotbot.com/404
http://www.disney.com/404/
http://www.yahoo.com/404/
http://www.volkskrant.nl/404/

werken in nederland

In Nederland heeft de Groep 404 enkele van zijn belangrijkste en bekendste werken gepubliceerd. Zeer bekend is de pagina voor De Digitale Stad, maar ook bij Theater en Concerten Online, Planet Internet, NedStat (let op de verrukkelijke taalfout -- een grapje van talenwonder Branlon), het Stedelijk Museum (een bijtend commentaar op het aankoopbeleid van deze instelling) en de NRC heeft de groep interessant werk afgeleverd, dat getuigt van inzicht in de Nederlandse samenleving. Geen wonder: groepslid Esther Branlon heeft hier jarenlang gewoond. Overigens vinden we hier ook enkele van de minder geïnspireerde werken van de groep, zoals die voor de Telegraaf en World Online.

http://www.dds.nl/404
http://www.theater.nl/404/
http://www.pi.net/404/
http://www.nedstat.nl/404
http://art.cwi.nl/stedelijk/404/
http://www.nrc.nl/404
http://www.telegraaf.nl/404
http://www.worldonline.nl/404/

[Toevoeging: een vrij compleet overzicht van de werken van de groep is te vinden bij AltaVista]