NEIGHBOUR

2.1 La kadro de la projekto

La Traktato, per kiu la Eŭropa Komunumo estas fondita, postulas en la Artikoloj 126 kaj 127, ke la Komunumo progresigu altkvalitan instruadon pere de kunlaborado inter la Membroj-ŝtatoj kaj, se necese, per siaj subtenado kaj kompletigado de iliaj agadoj. Konforme al la principo de subsidiareco, al kiu oni en Art. 3B de lâ Traktato referencas, la Komunumo elpaŝu, nur se la celoj mem ne en kontentiga maniero povas esti atingitaj.

Per sia Decido 87/327/EEK la Konsilio de Ministroj aprobis la Programon ÎErasmusâ, kiu progresigu la interŝanĝadon de universitataj studentoj ene de la Komunumo, dum per sia Decido 89/489/EEK la Konsilio aprobis ankaŭ la Programon ÎLinguaâ, kiu progresigu la kapablojn pri (konojn? lernadon? de) fremdaj lingvoj en la Komunumo.

En 1988 la Ministroj pri Klerigado en la Konsilio interkonsentis pri direktivoj por enkonduko de eŭropa dimensio en la instruadon. Laŭ decido de la Konsilio en tiu sama jaro, ĉi tiu eŭropa dimensio, bazita sur la kultura heredaĵo de la Membro-ŝtatoj, kontribuu al plifortigita sento de eŭropa identecoĉe lernejanoj kaj studentoj, preparu ilin por partopreni en la ekonomia kaj socia evoluado de la Komunumo, konsciigu ilin pri la avantaĝoj kaj la defioj, kiujn la Komunumo prezentas al ili, plibonigu ilian sciojn pri la Komunumo kaj ties Membro-ŝtatoj, kaj komprenigu al ili la signifon kaj gravecon de kunlaborado inter la Membro-ŝtatoj, aliaj landoj de Eŭropo kaj la resto de la mondo.

La Eŭropa Parlamento kaj la Konsilio de Ministroj lanĉis, per la Decido 819/95/EK de la 14a de marto 1995, la EK-agadoprogramon ÎSokratesâ. Por (agadoprojektoj laŭ) tiu ĉi programo antaŭ ĉio gravas emfazi ĝuste tiujn instruadajn aspektojn, kiuj donas plej multajn ŝanĉojn por reciproka kunlaborado sur la tereno de instruado kaj samptempe plej oportunas por progresigi translimajn (transnaciajn?) projektojn, kiuj per interŝanĝoj reciproke kontaktigas partoprenantojn el diversaj Membro-ŝtatoj. ĉioĉi kompreneble kun plena respektado al la tiel diversaj instruadosistemoj kaj al la respondeco de la unuopaj Membroj-ŝtatoj.

Oni opinias, ke necesas progresigi la interkulturan dimension en la instruado, (por) prepari la lernejanojn al vivo en socio pli kaj pli karakterizata de kultura diverseco kaj multlingveco.

Agadoj laŭ la Programo ÎSokratesâ disvolveblas sur tri agadokampoj:

 • supera instruado (Programo ÎErasmusâ);
 • baza kaj meza instruadoj (Programo ÎComeniusâ);
 • ĝenerale, edukaj agadoj sur la terenoj de:
 • la lingvokapabloj en la Unio (Programo ÎLingvaâ);
 • malfermita instrudado kaj tele-instruado;
 • interŝanĝado de informoj kaj spertoj.

Specifaj celoj de la Programo ÎSokratesâ estas inter aliaj (laŭ Art. 3):

 • plifortigon de sentoj de eŭropa civitaneco per la progresigado de la eŭropa dimensio en la instruado, ĉiam bazita sur la propra heredaĵo kultura deĉiu Membro-ŝtato;
 • progresigadon, kaj kvantan kaj kvalitan, de la lingvokonoj en la Eŭropa Unio, precipe pri tiuj lingvoj malplej parolataj kaj instruataj, por tiel atingi:
 • pli grandan komprenon kaj solidaron inter la etnoj/gentoj de la Eŭropa Unio, kaj progresigon de la interkultura dimensio en la instruado;
 • progresigadon de vasta kaj intensa kunlaborado inter la instruadaj instancoj de la Membro-ŝtatoj (?) surĉiu nivelo, por tiel plibonigi iliajn potencialojn intelektan kaj didaktan;
 • stimuladon de la moviĝado de la instruistoj, por tiel plifortigi la eŭropan dimension en la instruado kaj kontribui al la plibonigo de iliaj kapabloj.
 • stimuladon de internaciaj kontaktoj inter la lernejanoj en la Eŭropa Unio.

2.2 La nomo kaj la celo de la projekto

La nomo ÎNeighbourâ estas akronimo por Nova Eduka Iniciato Garantianta Heterogenecon kaj Bilingvismon, Observanta Universalajn Regulojn (aŭ, origine en la angla, ÎNew Educational Initiative Guaranteeing Heterogeneity and Bilingualism, Observing Universal Rulesâ). La akronimo ÎNeighbourâ estas la ŝlosilvorto por unu el la celoj de la projekto, koncize resumita: la dezirindeco lerni ankaŭ la lingvon de najbara regiono aŭ nacio.

Espereble ne necesas listigi la argumentojn pledantajn por la lernado de lingvoj: en la EU ekzistas multaj rezolucioj kaj dokumentoj pri tiuĉi temo, tiel same pri la graveco de la eŭropa dimensio en la instruado. La propono por lerni almenaŭ du lingvojn, apud la denaska, estis aprobita la 4an de junio 1986 de la Konsilio de Ministroj pri Klerigado.Vidu pri tio ankaŭ la paĝojn 1 kaj 45 de la ÎBlanka Libroâ de la Eŭropa Komisiono.

Malgraŭ ĉiaj investoj de tempo kaj mono, kiujn postulas la lernado de lingvoj,ĉiam denove montriĝas, ke lâ atingitaj rezultoj estas multe malpli bonaj ol oni povas atendi, kaj ankoraŭ malpli eĉ, se oni ankaŭ konsideras la renovigojn de la instrumetodoj.

Tiu ĉi konstato motivis la Laborgrupon pri la Lingvoproblemo en la Eŭropa Unio, en kunlaboro kun la ÎHanns Seidelstiftungâ en Bruselo kaj kelkaj membroj de la Eŭropa Parlamento, okazigi simpozion pri la lingvoproblemo en Eŭropo je la 29a de septembro 1993 en Bruselo. En tiu ĉi kunveno fakuloj informis pri la diversaj sukcesaj eksperimentoj, per kiuj oni celis efikigi kaj rapidigi la instruadon de fremdaj lingvoj etnaj per lingvo-orientanta instruado. Tio estas: per tio, ke oni por orientiĝo unue instruas al lernejanoj logike planitan lingvon kiel Esperanton, antaŭ ol lernigi unuan fremdan lingvon etnan al tiuj samaj lernejanoj, la lernado de ĉi tiu frema lingvo estas plifaciligita kaj rapidigita. Internaciaj spertoj de instruistoj, aplikintaj ĉi tiun metodon, konfirmasĉi tiun tezon.

La rezultoj de tiuj ĉi eksperimentoj, tamen, ankoraŭ tro malmulte diskonatiĝis en la instruadaj rondoj (medio/mondo?).

Se konsideri la konkretajn rezultojn, konkludendus almenaŭ ke valoras ripeti tiajn eksperimentojn, sed tiam ene de la Eŭropa Unio, aŭ eble en ĉiuj landoj ligitaj al la Konsilio de Eŭropo. La Programo ÎSokratesâ prezentas elstaran (bonegan) kadron por la ripetado deĉi tiaj eksperimentoj, kaj cele al tio estas proponita la jena projekto.

En la sekva ĉapitro vi trovas la Projektpriskribon, aldone, en la postaj ĉapitroj, la Financadon (ankoraŭ detaligotan) kaj la Tempoplanon, t.e.la tempa skizo de la agadoplano.


[Malantaŭen][Enhavo][Antaŭen]