K. Kalocsay kaj G. Waringhien

Korespondaĵoj

[Komenco]

Ĉi-sube vi trovos du unuajn provojn fari bonajn XML-dosierojn. Ni ankoraŭ prilaboras tion ĉi.