Fonologie

Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands

Jan Kooij en Marc van Oostendorp

Dit boek is verschenen in juni 2003.
Uitgeverij: Amsterdam University Press
ISBN: 905356 622 8

"Het boek valt op door de heldere betoogtrant, de vlotte stijl en de beknoptheid van de hoofdtekst. [...] [D]e Nederlandse taalkunde mag zich gelukkig prijzen met zo'n leuke en frisse inleiding." (Jan Don, Nederlandse taalkunde 9.3, 2004.)

"prachtige uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands" (Philippe Hiligsmann, Neerlandia 2004-3)

Hoofdstuk 1 van dit boek kan gratis worden binnengehaald op de website van de uitgever.

De recentste boeken over de klankleer van het Nederlands stammen uit de jaren tachtig van de eeuw. De vele nieuwe ontwikkelingen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zowel in het vak als in het (hoger) onderwijs, vragen om een nieuwe benadering. Dit boek vult die leemte.

De auteurs bieden in Fonologie een heldere en toegankelijke inleiding in de klankstructuur van het Nederlands. Het maakt de student (en de lezer) vertrouwd met de manier waarop we klinkers en medeklinkers vormen, hoe we aan sommige lettergrepen klemtoon toekennen en hoe we intoneren en woorden in een zin bijzondere nadruk toekennen. Behalve aan de standaardtaal besteedt dit boek ook uitgebreid aandacht aan de verschijnselen in Nederlandse dialecten en andere varianten en — in beperkte mate — aan andere talen dan het Nederlands. In een apart hoofdstuk komen bijvoorbeeld ook de relatie tussen klank en spelling, sprekende computers en de structuur van gebarentalen aan de orde.

Wie Fonologie heeft doorgenomen, heeft een goed inzicht in de moderne wetenschappelijke visie op de klankstructuur van onze taal. Elk hoofdstuk bevat een samenvatting en een aantal opgaven, zodat het boek uitstekend dienst kan doen als cursusboek op universiteiten en hbo-opleidingen. Door de kaderteksten met achtergrondinformatie en de toegevoegde korte biografietjes over bekende fonologen en fonetici uit het verleden is het boek goed leesbaar en tevens geschikt voor zelfstudie.

Jan Kooij (1940) is hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden en auteur van onder meer de succesvolle Aula-pocket Algemene Taalwetenschap (1979, met S.C. Dik). Marc van Oostendorp (1967) is senior-onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam en publiceerde onder andere het populair-wetenschappelijke boek Tongval. Hoe klinken Nederlanders? (1996).